vrijdag 17 maart 2017

Smart Objects en Mock-ups


dinsdag 17 januari 2017

Kleuren PDF omzetten naar grijswaarden PDF

In PDF is er naar mijn weten geen goede manier om een kleuren document om te zetten naar grijswaarden. Illustrator heeft hier wel een handige optie voor.

Om een kleuren PDF om te zetten naar een grijswaarde PDF ga je als volgt te werk.

Op het kleuren PDF met Illustrator.

Selecteer nu de naar grijswaarden om te zetten elementen of als je ales wilt selecteren Command+A.

Ga naar het menu “Bewerken” => “Kleuren bewerken” en kies “Omzetten in grijswaarden.
Ik vind het vaak handig “Verzadiging” nog te gebruiken om de grijzen wat zwarter te maken.

Command+S en hij opent zich in Acrobat als een grijswaarden PDF.

zondag 15 januari 2017

Automatisch een paginanummer toevoegen in InDesign

[Bron: Adobe helpsite] 
Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op de stramienpagina waaraan u het paginanummer wilt toevoegen.

Maak een tekstkader dat groot genoeg is voor het langste paginanummer en de tekst die u desgewenst naast het paginanummer wilt weergeven. Plaats dat tekstkader op de positie waar u het paginanummer wilt laten weergeven. Bij documenten met naast elkaar liggende pagina's maakt u aparte tekstkaders voor de linker- en rechterstramienpagina's.
Plaats in het tekstkader voor het paginanummer de tekst die voor of na het paginanummer moeten komen te staan (zoals 'Pagina').
Klik met de invoegpositie daar waar u het paginanummer wilt plaatsen en kies Tekst > Speciaal teken invoegen > Markeringen > Huidig paginanummer.
Je kunt ook de shortcut gebruiken: Shift+Alt+Command+N


Als je een nieuwe pagina aanmaakt waarbij je dit stramien nodig hebt sleep je het stramien in het Paginavenster. Het pagina nummer wordt nu automatisch weergegeven.

donderdag 12 mei 2016

Pen gereedschap InDesign & Illustrator

Weer een aardige van InDesign Secret.
Als je op een node een nieuw pad wil beginnen dan zal het pen gereedschap de node verwijderen. Met de Shift-knop in gedrukt kun je wel een nieuw pad op een node beginnen die al bestaat.